Verifikacija vašega Bitstamp računa

Potem ko ste uspešno odprli svoj Bitstamp račun, sedaj vas mora Bitstamp še verificirati. Naj vam kar takoj povem, da bo Bitstamp verjetno potreboval še nekaj časa, da vas verificira, kar lahko traja po izkušnjah uporabnikov od dveh tednov pa do dveh mesecev. Šele po tej verifikaciji pa boste lahko začeli poslovati na Bitstampu. Nekateri uporabniki poročajo, da čakajo tudi že po več mesecev, zato čim prej opravite verifikacijo, ki jo naredite po naslednjih korakih.

Nekako morate priti do tegale okna:

Vaš trenutni status se bo pokazal kot: Unverified (neverificiran). Izbirate lahko med Personal Account Verification (verifikacija osebnega računa) in Corporate Account Verification (verifikacija poslovnega računa). Tu kliknete gumb za verifikacijo osebnega računa.

Verifikacija identitete (za osebni račun)

 1. Odprl se vam bo naslednji obrazec, kamor boste najprej vpisali osebne podatke (PERSONAL INFORMATION):

  • First Name (vaše ime) in Last Name (vaš priimek), in sicer točno tako, kot je na vašem osebnem dokumentu.
  • Address (vaš domači naslov s hišno številko), Postal Code (poštna številka) in City (kraj).
  • Country (državo) in Nationality (narodnost).
  • Birth Date (datum rojstva).
  • Nadalje obrazec poziva državljane, rezidente ali davkoplačevalce Združenih držav Amerike, da se tu deklarirajo kot lastniki finančnega računa. Če ne sodite mednje, pri vseh treh poljih izberite No (ne).
 2. V naslednjem koraku boste morali priložiti sken/fotografijo dveh dokumentov, in sicer ID DOCUMENT (osebni identifikacijski dokument) in PROOF OF RESIDENCE (potrdilo o stalnem bivališču). Spodaj je prevod.

  • ID DOCUMENT (osebni identifikacijski dokument):
   • Prosimo, zagotovite, da so vaši priloženi dokumenti:
    VISOKE KAKOVOSTI (barvna slika v ločljivosti najmanj 300 DPI). Sken dokumenta ne sme biti črno-bel.
    VIDNI V CELOTI (vodni žigi so dovoljeni).
    VELJAVNI, z jasno razvidnim datumom veljavnosti.
    Prosimo, da ne prilagate identifikacijskega dokumenta kot potrdilo o stalnem bivališču.
   • Photo ID Document (fotografija oz. sken sprednje strani identifikacijskega dokumenta): kliknite Choose File in izberite datoteko s svojega računalnika.
   • Back Side Photo ID Document (fotografija oz. sken zadnje strani identifikacijskega dokumenta): kliknite Choose File in izberite datoteko s svojega računalnika.
   • ID Document Issue Date (datum izdaje dokumenta): vpišite leto, mesec in dan, kot na dokumentu.
   • ID Document Expiration Date (datum veljavnosti dokumenta): vpišite leto, mesec in dan, kot na dokumentu.
   • ID Document Number (številka dokumenta): vpišite identifikacijsko številko, kot na dokumentu.
   • ID Document Type (vrsta identifikacijskega dokumenta): iz spustnega seznama izberite vrsto dokumenta, ki ga prilagate:
    – Passport (potni list),
    – Driver’s License (vozniško dovoljenje),
    – National Identity Card (osebna izkaznica),
    – Alien Identification (identifikacijski dokument tujca).
  • PROOF OF RESIDENCE (potrdilo o stalnem bivališču):
   • V izogib zamudam pri verifikaciji vašega računa, prosimo, zagotovite:
    Da so vaše IME, NASLOV, DATUM IZDAJE in IZDAJATELJ jasno razvidni.
    Da priloženo potrdilo o stalnem bivališču NI STAREJŠE OD TREH MESECEV.
    Da prilagate fotografijo ali sken VISOKE KAKOVOSTI (najmanj 300 DPI).
    Ne prilagajte ponovno identifikacijskega dokumenta kot potrdilo o stalnem bivališču.
   • Kot sprejemljivo potrdilo o stalnem bivališču se šteje:
    Bančni izpisek.
    Račun za stanovanjske stroške (za elektriko, vodo, internet ipd.).
    Dokument, izdan s strani vlade (odmera dohodnine, potrdilo o stalnem bivališču ipd.).
    Naslova, zapisanega na vašem predhodno vloženem osebnem identifikacijskem dokumentu ne moremo sprejeti kot veljavno potrdilo o stalnem bivališču.
   • Pod Proof of Residence (potrdilo o stalnem bivališču): kliknite Choose File in izberite datoteko s posnetkom dokumenta z vašega računalnika.
 3. Ko ste izpolnili vsa zahtevana polja in priložili oba dokumenta, na dnu obrazca kliknite SUBMIT VERIFICATION REQUEST (oddaj vlogo za verifikacijo).
 4. Kakor sem napisal zgoraj, boste čez nekaj časa (od dva tedna do nekaj mesecev) od Bitstampa prejeli  elektronsko pošto z naslednjo vsebino. Čestitamo, vaša verifikacija je potrjena.

Na vašem Bitstamp računu se bo na mestu vašega statusa (pod Account > Verify Account > Identity Verification) zdaj izpisan status: Verified (verificiran).

14_Account_verified.png

 

Prilagam video posnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=egv_BDCiR-E

 

Verifikacija telefonske številke

Po uspešni verifikaciji identitete morate opraviti še verifikacijo svoje telefonske številke.

 1. Logirate se v Bitstamp računu  in iz menija zgoraj izberete Account (račun), nato v levem meniju Verify Account (verificiraj račun) in zatem Phone Number Verification (verifikacija telefonske številke):

  • Country Code (mednarodna klicna številka države)
  • Phone Number (telefonska številka)
  • Number Type (vrsta številke): izberete lahko med opcijama Mobile (mobilna številka) ali Landline (stacionarna številka).
  • POMEMBNO OPOZORILO:
   Verifikacija telefonske številke vam omogoča dodatno varnost vašega računa in zmanjšuje tveganje za nepooblaščen dostop do vašega računa. Ta storitev je na voljo le po uspešno opravljeni verifikaciji identitete.
   Telefonska številka mora biti zapisana v mednarodni obliki, brez vodilnih ničel. Svojo telefonsko številko boste verificirali z avtentifikacijsko kodo, ki jo boste prejeli na svoj telefon.
   POZOR: Če vpisana telefonska številka ni mobilna številka (ampak npr. stacionarna), boste avtentifikacijsko kodo prejeli v obliki klica.
  • Kliknite SUBMIT (oddaj).
 2. Na svoj mobilni telefon boste prek SMS-a prejeli avtentifikacijsko kodo, ki je veljavna 5 minut:
 3. To kodo vpišite v obrazec pod Code in kliknite VERIFY (verificiraj).
 4. Po uspešno opravljeni verifikaciji telefonske številke se vam bo izpisal status: VERIFIED (verificirano).

 

Sem pa odprl tudi Telegram skupino: https://t.me/slocryptosignal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *