RouterOS – logging

Mikrotik logingImate Mikrotik, pa bi si želeli, da bi lahko pogledali dnevnik (log) ob morebitni težavi oziroma problemu? Osnovna nastavitev logiranja v Mikrotiku ni najbolj uporabna, zato svetujem, da si na novo nastavite nastavitve za shranjevanje dnevnikov. Na RouterOS je pravzaprav zelo težko odstraniti vnose v dnevnik, ne da bi izbrisali celoten dnevnik.

V osnovi ima RouterOS naslednjo konfiguracijo logiranja:

/system logging print
Flags: X - disabled, I - invalid 
#  TOPICS                  ACTION PREFIX  
0  info				   memory      
1  error           	       memory      
2  warning				   memory      
3  critical				   echo

Kar je načeloma slabo, saj se vsi logi zapisujejo v spomin in samo restart Mikrotika je dovolj, da se vsi logi izbrišejo.

Izključimo vse  obstoječe loge.

/system logging print
/system logging disable 0
/system logging disable 1
/system logging disable 2
/system logging disable 3

Dodamo logiranje, vendar tokrat tako, da se logi shranjujejo na disk.

/system logging add topics=critical action=disk
/system logging add topics=critical action=echo
/system logging add topics=error action=disk
/system logging add topics=warning action=disk
/system logging add topics=info action=memory

Ker imamo problem, da Mikrotik shanuje v svoje logle le 100 vrstic, kar je malo, mi pa bi želeli, da shranuje 200 ali celo 1000 vrstic, dodamo sledeče vrstice.

/system logging action print
/system logging action set 0 disk-lines=200
/system logging action set 1 disk-lines=200

Sedaj je nastavitev urejena tako, da se pomembni podatki shranjujejo na disk, ostalo pa v pomnilnik.